1666 Plan du Mont Carmel – crop1

אתר ארץ ישראל, EretzIsrael.co.il, אוסף גמליאל, מפות עתיקים, ספרים עתיקים, מפה עתיקה, חיפה, עכו, מפרץ חיפה, הכרמל,

השאר תגובה