העברית – השפה שמעולם לא מתה

אחד הנרטיבים שמלווים אותנו הוא תחיית השפה העברית כשפה חיה ומתחדשת אך נראה שאנו הולכים שבי אחר הנרטיב של החייאת השפה העברית כמהלך יחיד של אליעזר בן-יהודה בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20.

  • אך האם באמת הייתה השפה העברית "מתה" או "מנוונת" בין המאה השנייה לספירה ועד שלהי המאה ה-19 למשך 1,700 שנה?
  • האם זכתה השפה העברית עוד קודם לתנועת ההשכלה היהודית לעדנה דווקא בקרב הנוצרים אשר ראו בה מנוף לתזות פוליטיות, מוסריות ודתיות נוצריות?
  • מתי החלה באמת תחיית השפה העברית בקרב תנועת ההשכלה היהודית?
  • מי חידש יותר מילים בשפה העברית - רש"י או בן-יהודה וביאליק?

מאמר בשלושה חלקים אשר יסקור ויחלק את הדיון לשלוש תקופות ותפיסות: