"דבר-הגרעין" – גרעין "המכבי הצעיר" בקבוצר שילר – 1944

במכתב מרגש ורווי אידאולוגיה שיתפו חברי הגרעין הראשון של "המכבי הצעיר" בקורותיהם מאז עלו לראשונה לנוה-איתן ולאחר שהגיעו לקבוצת שילר. הסתדרות מכבי ארץ-ישראל המפקדה הארצית של המכבי הצעיר ======================== תל-אביב, כא' טבת תש"ד 1.7.1944 לכבוד מפקדת מכבי הצעיר לידי הח' דוד הורוביץ הרצליה מחלקה להתישבות ח.נ., הננו להעביר לכם בזה את: דבר – הגרעין  …

קרא עוד