1950 מדריך הר הבית – המועצה המוסלמית העליונה. אתר ארץ ישראל

1950 מדריך הר הבית – המועצה המוסלמית העליונה. אתר ארץ ישראל