תעמולת בחירות 1959 – תקליט בן-גוריון. אתר ארץ ישראל

תעמולת בחירות 1959 – תקליט בן-גוריון. אתר ארץ ישראל