שמות גדלי ספרים עתיקים

ספרים הודפסו, ומודפסים עד היום, במגוון גדלים – הכל לפי הצורך, שיקול דעת המוציא לאור והנוחות.

לאור השנים התפתח גודל מקובל, בקירוב, לייצור גיליון נייר (כחלק משפה משותפת בין הגורמים השונים בתעשיית הנייר והדפוס).

שמות גודל הספרים נגזר מכמות הפעמים שהגיליון קופל לדפים בודדים. חשוב לציין כי קיפול הגיליון לא היה רק משיקולי מיצוי השימוש בחומר הגלם אלא גם מהעובדה שעל מנת לתפור את הדפים ולכרוך אותם היה צריך כי החלק האחורי של הדפים יהיה מחובר.

שמות הגדלים בהם נעשה רוב השימוש הינם:

Folio – הגיליון קופל פעם אחת ל-2 דפים (שיטה זו מיועדת לספרים גדולים במיוחד ובפרט אטלסים וספרי אומנות);

Quarto – הגיליון קופל פעמיים ליצירת 4 דפים (ספרים גדולים);

Octavo - הגיליון קופל 4 פעמים ליצירת 8 דפים (הגודל הפופולרי ביותר שהתפתחו לו הרבה "גדלי משנה" מקובלים);

יש לשים לב ל-3 נקודות חשובות:

  • לא באמת היה גודל אחיד לגיליון אלא גודל מקורב ולכן יכולים להיות ספרים בעלי אותו "שם גודל" שיהיו בפועל שונים בגודלם (אם כל לא שוני מהותי).
  • המידות נעשו באינטשים ולכם ההמרה לס"מ הינה "קירוב על קירוב".
  • הגודל מתייחס לגודל בלוק הדפים ולא לכריכה כאשר השוני בין הכריכה לבלוק הדפים יכול להביא לשוני נוסף.

עם זאת זו "השפה המשותפת המקובלת" לעניין גדלים ספרים וכדאי להכיר אותה (מהגדול לקטן):

שם הגודל מידות סימון מקובל
Double Elephant Folio גבה הספר מעל 127 ס"מ (50 אינטש) fo.
Atlas Folio גובה הספר בין 63.5-127 ס"מ (25-50 אינטש) fo.
Elephant Folio גובה הספר בין 58.5-63.5 (23-25 אינטש) fo.
Folio 30.5 X 48.2 ס"מ (12X19 אינטש) fo.
Quarto 30.5 X 24.1 ס"מ (9.5X12 אינטש) 4to
Imperial Octavo 20.9 X 29.2 ס"מ (8.25X11.5 אינטש) 8vo
Super Octavo 17.8 X 27.9 ס"מ (7X11 אינטש) 8vo
Royal Octavo 16.5 X 25.4 ס"מ (6.5X10 אינטש) 8vo
Medium Octavo 15.5 X 23.5 ס"מ (6.125X9.25 אינטש) 8vo
Octavo / Crown Octavo 15.2 X 22.8 ס"מ (6X9 אינטש) 8vo
Duodecimo 14 X 19 ס"מ (5.5X7.5 אינטש) 12mo (large)
Duodecimo 12.7 X 18.7 ס"מ (5X7.375 אינטש) 12mo
Sextodecimo 12.7 X 19 ס"מ (5X7.5 אינטש) 16mo
Octodecimo 10.2 X 16.5 ס"מ (4X6.5 אינטש) 18mo
Tricesimo-Secondo 8.9 X 14 ס"מ (3.5X5.5 אינטש) 32mo
Quadragesimo-Octavo 6.3 X 10.2 ס"מ (2.5X4 אינטש) 48mo
Sexagesimo-Quarto 5.1 X 7.6 ס"מ (2X3 אינטש) 64mo
Miniature קטן מ-3.8 X 5.1 (1.5X2 אינטש)

 

 

מעניין לדעת

לימים נקבעה תקינה בין לאומית ונקבעו, בשנת 1975, מידות אחידות לגודל דפים במסגרת ISO 216. הסדרה המוכרת ביותר מתקן זה היא סדרת A כך שגיליון מלא (המכונה A0) גודלו מטר רבוע אחד (84.1 X 118.9 ס"מ) ושטחו של כל גודל אחריו הוא בדיוק מחצית.

דף A4 הוא למעשה סוג של Sextodecimo ביחס לגיליון מלא (גיליון שלם נחלק ל-16 עמודי A4) אולם קרוב בגודלו (21X29.7 ס"מ) ל- Imperial Octavo.