עצומת היישוב – 1942

מאבק הבריטים כנגד הצלת יהודי אירופה מאימת הנאצים וההעפלה היה עיקש וללא רחם.

שנים לפני פרשת 'אקסודוס' המפורסמת שזכתה לפרסום כבר בתקופתה בכל העולם 3 פרשות אחרות הסעירו את היישוב.

הועד הלאומי לכנסת ישראל בא"י

 עצומת הישוב

אנו קוראים לעם בריטניה, לנבחריו ולממשלתו:

הבו מפלט לנודדי ישראל ולפליטיו בביתם הלאומי ובמולדתם.

אל יהי גורל הבורחים מרדיפות הנאצים כגורל אנשי "סלבדור" ו"סטרומה" – טביעה בים.

יועמד דבר האסון של "סטרומה לחקירה בפני ועדה פרלמנטרית.

יקרא דרור לאנשי "דריאן" ותנתן שיבה ופדות לכל הניצולים.

קולי עם קול אחי הקוראים למפלט

 

סלע המפלט

50 מיל

117411 *

פריט זה, שגודלו אינו עולה על גודלה של כרטיסיית אוטובוס, שימש לשתי מטרות עיקריות:

  • גיוס כספים למטרה (וניתן לראות גם את המחיר וגם את היות העצומה קבלה רשומה על קבלת הכספים).
  • לעורר אכן את המודעות במטרה להפעיל לחץ על השלטון הבריטי.

מעניין לדעת

אוניות ההעפלה שמוזכרות הינן:

  • סלבדור: אוניית מעפילים שהיתה חלק מיוזמה פרטית של ד"ר ברוך קונפינו ואשר מילטה פליטים יהודים מנמל וארנה בבולגריה בדרך לארץ ישראל. הספינה טבעה ב-12 בדצמבר 1940 כאשר רוב המעפילים שהיו על סיפונה טבעו.
  • סטרומה: אוניית מעפילים של האצ"ל שמילטה כ-700 פליטים יהודים מרומניה והוטבעה, ב-24 בפברואר 1942 בים השחור על-ידי צוללת סובייטית לאחר שהבריטים הקשיחו את עמדותיהם וסירבו להעניק אישורי כניסה לארץ לפליטים. כל המעפילים ואנשי הצוות טבעו למעט אחד.
  • הדוריאן (דריאן ב' או דריאן 2): ספינת מעפילים שיצאה לארץ ישראל עם מעילים שונים (ביניהם כ-40 מניצולי 'סלבדור' ואבא ברדיצ'ב מצנחי היישוב). ב-19 במרץ 1941 הגיעה הספינה לנמל חיפה מלווה בספינות קרב בריטיות. הבריטים עצרו את המעפילים בכוונה לגרשם מהארץ. לאחר כשנה, ובעקבות אסון הסטרומה, נעתרו הבריטים ושחררו את העצורים.