נספח המפות לדו"ח ועדת פיל 1937

לדו"ח ועדת פיל צורף נספח מפות, פחות מוכר, אשר נערך על פי או לצורך עבודת הוועדה. נספח המפות המועלה כאן חסר את הכריכה הקדמית, עמוד הפתיחה והמפה הראשונה.

עמוד 2 - מפת סקר

מפת 1:1,000,000, מעודכנת ליום 31 בדצמבר 1936 ומפרטת את האזורים שנסקרו טופוגרפית, אזורים בהם כבר בוצעה תוכנית לצורכי רישום ואזורים עירוניים שנסקרו.

עמוד 3 - מפת אזורי התיישבות

מפת 1:1,000,000, מעודכנת ליום 31 בדצמבר 1936 ומפרטת את האזורים המיושבים בארץ ישראל.

עמוד 4 - מפת אדמות בבעלות יהודית

מפת 1:1,000,000.

המפה מפרטת אדמות שהיו בבעלות יהודית לפי דו"ח הופ-סימפסון משנת 1928.

ואדמות שהיו בבעלות יהודית בשנת 1936 לפי מידע שהתקבל מהכשרת היישוב (P.L.D.C - Palestine Land Development Company).

עמוד 5 - מפת אדמות בבעלות המדינה ועתודות יער

מפת 1:1,000,000 המפרטת את האדמות בבעלות המדינה (המנדט הבריטי) ועתודות היער.

 

עמוד 6 - מפת פילוח הקרקעות החקלאיות

מפת 1:1,000,000 המפרטת את האדמות החלקאיות לפי חלוקה למישורים המעובדים (חקלאית) מעל ומתחת ל-10% ואזורים הרריים המעובדים (חקלאית) מעל ומתחת ל-10%.

 

עמוד 7 - מפת ארץ ישראל והמדינות השכנות

מפה זו, בקנה מידה במיילים אנגליים, נראה שצורפה מאוחר יותר (הן בשל שונותה הפיסית והן בשל ששורטטה ב-1939.

המפה מפרטת את קווי הרכבת והנפט וכן את אוכלוסיית המדינות:

ארץ ישראל: 1,340,000          עבר הירדן: 300,000

(בשטחי המנדט הצרפתי) סוריה: 1,700,000          הר הדרוזים: 50,000          לטקיה: 290,000          לבנון: 860,000          עירק: 2,860,000          ערב הסעודית: 4,500,000.

 

 

עמוד 8 - מפת תוכנית החלוקה

מפת הצעת תוכנית החלוקה לפי מסקנות וועדת פיל.

עמוד 9 - מפת הגבולות המנהליים

מפת 1:1,000,000 המפרטת את הגבולות המנהליים בארץ ישראל במגרת המנדט הבריטי בחלוקה למחוזות ומחוזות-משנה.