מרכז למען תוצרת הארץ – 1936

כבר בשנת 1936 פעל ה"מרכז למען תוצרת הארץ" תחת הוועד הלאומי לכנסת ישראל (שהיווה למעשה את ממשלת היישוב העברי).

פיתוח הייצור והחקלאות של היישוב העברי באותן תקופה היה חשוב מאין כמוהו והיווה למעשה את יכולת העמידה והחוסן של היישוב שהיה יצרני ביסודו.

הקרב על תוצרת כחול-לבן מלווה אותנו עד ימינו – בעיקרון מאותם שיקולים.

הועד הלאומי לכנסת ישראל בארץ ישראל

מרכז למען תוצרת הארץ

לשכת ירושלים                                                                            לשכת תל-אביב

ת. ד. 471 טלפון 1756-7                                                              רח' נחלת בנימין 73 טלפון 530

תל-אביב, 19 מרץ 1936, TEL-AVIV                  בתשובה נא להזכיר

לכבוד

צירי הועידה השניה של התאגדות "הפועל"

ח.נ.

המרכז למען תוצרת הארץ שע"י הועד הלאומי לכנסת ישראל בא"י פונה אליכם ומבקש את תשומת-לבכם ועזרתכם לדברים דלקמן:

א) בזמן האחרון נתבלטה ביתר תוקף חשיבותה של תוצרת הארץ בתור גורם כביר במלחמה נגד חוסר העבודה ובעד רבוי העליה. שתי מטרות העומדות לפי טבען במרכז התענינותם של "הפועל" וחבריו.

ב) הספירה שבידינו הוכיחה, כי הישוב מוציא מדי שנה בשנה שלשה מליון לא"י לחו"ל על מצרכים שיש להשיג מתוצרת הארץ. שלשה מליונים אלה פירושם שלשה מליוני ימי עבודה, עבודה קבועה לעשרת אלפים פועלים לכל השנה ופרנסה בטוחה ל-40 אלף נפש.

ג) המרכז למען תוצרת האר, שהוקם על ידי הועד הלאומי, נטל על עצמו לרכז ולהדריך את פעולת האיגודים למען תוצרת הארץ בערים ובשאר נקודות הישוב ולגייס את כל כחות הישוב לשם מתן עזרה פעילה לאגודים בעבודתם זו.

ד) האגוד למען תוצרת הארץ, המורכב מכל החוגים הישוביים שיש להם חלק בעבודת היצירה, ממלא תפקידים אלא: עושה תעמולה כללים בצבורהצרכנים בעד השמוש בתוצרת הארץ ממוצרי התעשיה העברית והמשק החקלאי העברי הנעשים בעבודה עברית, מחתים את הסוחרים, בעלי המלאכה, הקבלנים ובעלי הבנינים על הסכמים בעד תוצרת עברית ומנהל מקוח על קיום ההסכמים במלואם.

ה) תנאי הכרחי להגברת הפעולה למען תוצרת הארץ הוא ארגון "חבר פעילים", שיתנדבו לעזור בתמידות לאגוד בפעולותיו, ושיעמדו לפקודת האגודים המקומיים בפעולות ההסברה, הבקרת וההשפעה הצבורית לשמוש בתוצרת הארץ.

חברי "הפועל" המבינים מתוך השתתפותם בעבודת ההגשמה של בנין הארץ את ערכה הישובי של ההגנה של תוצרתנו, הם הכחות העיקריים הבאים בחשבון בתור משתתפים ב"חבר הפעילים" הנ"ל.

המרכז עומד להתחיל בימים הקרובים עוד לפני חג הפסח בפעולה מוגברת המונית, התובעת מיד את עזרת חבר הפעילים. ואשר על כן פונה המרכז למען תוצרת הארץ אל צירי הועידה שיעמידו את עצמם לרשותו לשם העבודה המעשית והשטתית למען החדרת התוצרת העברית בכל ענפי חיינו.

על הסידור הממשי של הפעולה הזאת אנו עומדים בקשר עם מרכז הפועל.

המרכז למען תוצרת הארץ

מעניין לדעת

מתוך המכתב ניתן ללמוד גם כמה נתונים סטטיסטיים מעניינים על התקופה. כך לדוגמא מסעיף ב' למכתב עולה:

  1. הייבוא לארץ ישראל של מוצרים שיוצרו על ידי היישוב העברי הוערך בכ-3 מיליון לא"י לשנה.
  2. שכר עבודה יומי לפועל עמד אז על כ-1 לא"י ליום ("...שלשה מליונים אלה פירושם שלשה מליוני ימי עבודה...").
  3. גודל משפחה ממוצעת של פועל עברי עמדה על כנראה 4 נפשות ("...עבודה קבועה לעשרת אלפים פועלים לכל השנה ופרנסה בטוחה ל-40 אלף נפש...").