מפת ירושלים של Sandys עדכנית כתמיד

אתר ארץ ישראל, EretzIsrael.co.il, אוסף גמליאל, מפות עתיקים, ספרים עתיקים, מפה עתיקה, ירושלים,

על אף ששורטטה לפני כ-350 שנה עדיין ניתן לקחת את המפה זו של סאנדיס (כמו את מפותיו האחרות שבאתר) ולסייר באתרי העיר העתיקה בירושלים כאילו שורטטה רק אתמול.