מפרץ חיפה, עכו והכרמל – Doubdan 1666

איור זה של מפרץ חיפה, עכו הכרמל נכלל בספר Le Voyage de la Terre Sainte  מאת I. [Jean] Doubdan (מהדורה שלישית 1666).

יש לזכור כי באותם ימים חיפה היתה לא יותר מאשר כפר קטן (די נידח) עם זאת חשיבותו, בעיקר הדתית אבל גם האסטרטגית, של הכרמל בלטה בהחלט.

העיר הראשית והנמל העיקרי היו דווקא עכו וכך היתה גם ההתייחסות למפרץ כאל "מפרץ עכו" אשר היה אחד משערי הכניסה החשובים ביותר לארץ ישראל.

גם מעניין לראות את הירידה המרשימה לפרטים בתחריט נחושת זה כאשר סירה זו בים בקושי ניתנת להבחנה באיור המקורי.

שאלה לגולשים

מי יכול להשלים פרטים נוספים על תצורת הסלעים הבולטת במרכז המפרץ?