מפלצות בים התיכון

אתר ארץ ישראל, EretzIsrael.co.il, אוסף גמליאל, מפות עתיקים, ספרים עתיקים, מפה עתיקה,

איך הגיעו מפלצות ים למפות בכלל ובכתבי קודש נוצריים בפרט? ראו במאמר זה