מחפשים כסף לכבישים 3 שבועות לפני הכרזת העצמאות

שלושה שבועות לפני ההכרזה על הקמת המדינה ובעיצומה של המלחמה ושגרת החיים נמשכה כסדרה.

הצורך בסלילת כבישים, ובפרט באותה העת, דוחק ותקציב לעבודות אין.

הסתדרות הפועלים החקלאים בהסתדרות הכללית קידמה פתרון.

ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל

הסתדרות הפועלים החקלאים

תל=אביב, רחוב אלנבי 126, טלפון 4361-2-9

ט'ז בניסן תש"ח

25.4.48

לכבוד

מגבית ההתגיסות וההצלה,

תל-אביב.

א.נ.,

     כופר הישוב ואח"כ מגבית ההתגיסות השתתפו בזמנו בסלילת כבישים, שיש הכרח בהם מבחינת הבטחון.

     כיום, שאלת הכבישים האלה היא הרבה יותר חריפה ותובעת את פתרונה באופן דחוף.

     מצד שני, סלילת כבישים בימים אלה כרוכה בהוצאה כספית גדולה מאד. אני מבינים, איפוא, שאין לצפות להשיג ממקור אחד את האמצעים למטרה זו, והצעתנו היא, שהאמצעים ירוכזו מכמה מקורות: מקרן בצרון (קהק"ל והסוכנות), מחברת "ביצור" (שתמיד התיחסה לצורך זה באהדה מיוחדת) וממגבית ההתגיסות. לפעמים תמצאנה גם אפשרויות נוספות, אך הן ספציפיות לכל מקום ומקום.

     בקשר לזאת הננו מבקשים מכם להועיד ישיבה מיוחדת ולהזמין אליה את ועדת הכבישים מטעם המוסדות הלאומיים. לישיבה זו נביא את הצעותינו לסלילת הכבישים הדחופים, שאנשי הבטחון סמכו את ידיהם עליהן.

     הננו מחכים, איפוא, להזמנתכם.

בכבוד רב,

א. הרצפלד

מעניין לדעת

א. הרצפלד החתום על המכתב הוא אברהם הרצפלד - ממייסדי ההסתדרות הכללית, איש העלייה השנייה ולימים חבר כנסת מטעם מפא"י מהכנסת הראשונה ועד החמישית.