מודעת גיוס ינואר 1948

בהתאם לצווי מנהלת העם שיצאו בסמוך להחלטת מועצת האו"מ מכ"ט בנובמבר 1947 פעלו מוסדות היישוב לגיוס הצעירים למלחמת העצמאות.

בין השאר פורסמו מודעות בעיתון כדוגמת זו לקרוא לצעירים ולצעירות להעמיד עצמם לשירות העם.

כל בני 25-17

 

לשרות
        העם

 

אתה בן ה-17–25 שטרם מלאת חובתך – ניתנת לך בזה ארכה למלא את צו האומה לשרות העם.

חבריך התגיסו כבר

למענך השאירו שלוש לשכות שתהיינה פתוחות בכל יום (פרט ליום ששי ושבת) בשעות 4–8 אחה"צ, עד ה-15 בינואר 1948.

כל בן 17–25 שלא יתיצב עד התאריך הנ"ל דינו כדין משתמט.

מקום הלשכות:

לגברים                                                            לנשים

  1. ועד-הקהלה – רח' יבנה                             3. בית שטראוס – רח' בלפור.
  2. בי"ס מזרחי – רח' שלמה המלך 14.

 

מרכז המפקד לשרות העם

מעניין לדעת

עד אפריל 1948 התגייסו כ-80% מהגברים ברי הגיוס בגילאי 17-35. כ-20% עם זאת לא התייצבו כלל והוגדרו כעריקים.

במהלך ההפוגה השנייה בקרבות, ב-22-28 באוגוסט 1948, נערך "מבצע בצר" לתפיסת עריקים בתל-אביב.

עוצר הוטל על העיר וחיילים עברו מדלת לדלת לאיתור עריקים ומשתמטים.

בתום המבצע נתפסו כ-2,700 חייבי גיוס וכ-1,000 (גברים ונשים) מהם גוייסו מיידית.