מהדורת פקסימיליה – Facsimile

מהדורת פקסימיליה הינה למעשה העתק מדוייק של ספר או פרסום בשיטה שנהגה בעיקר מהמאה ה-16 ועד המאה ה-20 והשתכללות האמצעים המכניים והדיגיטליים של הצילום והסריקה הממוחשבת.

מהדורת פקסימיליה אינה מהדורה נוספת או הדפסה חוזרת אלא עומדת בפני עצמה כהעתק מדוייק של המקור וכך היא אף מוצגת.

לאור העלות ומסובכות הכנת מהדורות פקסימיליה הרי שלרוב אלו הוכנו במהדורות מצומצמות (ופעמים רבים ממוספרות) ובפורמטים יוקרתיים.

פירוש המילה פקסימיליה (fac simile) בלטינית הוא "לעשות דומה".
למעשה מכשירי הפקס (המודרניים) קיבלו את שמם ממונח זה בדיוק של "לעשות דומה".