מאמרו של רבי יוסף שווארץ "ארץ הקודש…" משנת 1852

מאמרו של רבי יוסף שוורץ (מתורגם לגרמנית ובעריכת ישראל שוורץ) משנת 1852.

המאמר Das Heilige Land, nach seiner ehemaligen und jetzigen geographischen Beschaffenheit, nebst kritischen Blicken in das Carl v. Raumer’sche "Palaestina"

ובתרגום חופשי לעברית:

ארץ הקודש, על פי מצבה הגיאוגרפי הקודם והנוכח, יחד עם מבטים קריטיים בקארל נ ' ראומאר "Palaestina".

הרב יהוסף שוורץ (1804-1865) הינו מראשוני חוקרי ארץ ישראל במאה ה-19.

ספרו החשוב והמוכר ביותר הנו "תבואות הארץ" המתאר את ארץ ישראל ממקור ראשון על נופיה, עברה, תושביה, החי והצומח ועוד.

עד היום כתביו משמשים בסיס למחקר ארץ ישראל הן כמקור מדעי-היסטורי והן כמקור הלכתי.

שאלה לגולשים

מי יכול לסייע בתרגום המאמר לעברית?