ירושלים תאור היסטורי – Weigel 1720

מפת ירושלים של המאייר Christoph Weigel שפורסמה באטלס בהוצאתו ב-1720.

המפה הינה תאור היסטורי של העיר ירושלים, בתקופת כתבי הקודש, ונעשתה לפי כתביו של I.H. Coccejo.

בשולי המפה מראי מקום מפורט.