ים המלח באיורי Cornelis de Bruijn – 1698

בשנת 1698 הוציא Cornelis de Bruijn, אמן וטייל הולנדי, את ספרו Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste Deelen van Klein Asia.

בין שאר איורי ארץ ישראל נכלל איור ותיאור ים המלח.