- EretzIsrael.co.il - https://eretzisrael.co.il -

טבריה באיורי Cornelis de Bruijn -1698 איור 173

אתר ארץ ישראל, EretzIsrael.co.il, אוסף גמליאל, מפות עתיקים, ספרים עתיקים, מפה עתיקה, טבריה,

בשנת 1698 הוציא Cornelis de Bruijn, אמן וטייל הולנדי, את ספרו Reizen van Cornelis de Bruyn door de vermaardste Deelen van Klein Asia.

בין שאר איורי ארץ ישראל איור זה של טבריה (עם הכנרת והגולן ברקע) שמתפרס על גבי דף כפול.

שווה להתעכב על הירידה לפרטים אשר כמעט ולא מורגשים באיור המקורי (ללא זכוכית מגדלת) שעה שגודל הדמויות נע בין ס"מ אחד (האישה הכפופה בשדה) ל-2.5 ס"מ (האדון עם מה שנראה כמו אקדח) בלבד.