זכרון יעקב נערכת למלחמת העצמאות – 1948

מרץ 1948, היישוב העברי כבר בעיצומה של מלחמת הקוממיות (שהחלה עם החלטת האו"ם בכ"ט בנובמבר 1947) ועומד לפני פינוי השלטון הבריטי מארץ ישראל.

ה"מהלכים הגדולים" של אותה תקופה מוכרים היטב אבל הנה דוגמא קטנה להיערכות היישוב.

ועד המושבה זכרון-יעקב נערך למלחמה ותקצב את ההיערכות הנדרשת.

על המסמך חתומים אבא שכטר (ראש ועד המושבה בזמנו ולימים ראש המועצה הראשון של זכרון יעקב)  ומזכיר הועד המושבה.

זכרון-יעקב, כ"א באדר א' תש"ח

2.3.48

תקציב הוצאות הבטחון בזכרון=יעקב

  1. הוצאות חדשיות שוטפות :

4 אנשים שומרי לילה למכון המים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      138.000  לא"י  לחדש

12 אנשים להבטחת יום בגבולות המושבה . . . . . . . . . . . . . . .    414.000    "      "

10 אנשים להבטחת הקטע בין גבעת=עדה וזכרון=יעקב  . . . .       345.000    "      "

1 מרכז עניני השמירה והבטחון . . . . . . . . . . . . . . .                   35.000      "      "

הוצאות תנועה ומכוניות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            40.000      "      "

_______________________

בסך=הכל הוצאות חדשיות שוטפות . . . . . . . . . . . . .      138.000  לא"י  לחדש

=============================================================

 

  1. הוצאות חד=פעמיות לצרכי בטחון :

שריון שתי מכונות-מסע לצרכי אספקה ובטחון . . . . . . . . .            380.000  לא"י

מכונת דיזל ריזרבית לצרכי אספקת המים . . . . . . . . .                  250.000    "

דלק ושונות   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         50.000     "

_______________________

בסך=הכל הוצאות חד=פעמיות לצרכי בטחון . . . . . . . . . . .      680.000  לא"י  לחדש

=============================================================

 

  1. הלואות :

הלואה לזמן ארוך ברבית נמוכה לצורך בנין מיכל מים

ריזרבי . .                                                 5000.000  לא"י.

                                                            ======================

מעניין לדעת

מסיכום הישיבה מיום 2 במרץ 1948 אנו יכולים ללמוד הרבה. למשל:

  1. על מכון המים של המושבה שמרו 4 שומרי לילה. 12 שומרים שימשו כשומרי יום על גבולות המושבה ו-10 שומרים הוקצו להבטחת הדרך בין המושבה וגבעת-עדה הסמוכה.
  2. השכר היומי לשומר (יום ולילה כאחד) עמד על 34.5 לירות לחודש.
  3. גם הוצאות מיוחדות, לאור המצב, נדרשו. למשל שריון של 2 משאיות, משאית דיזל לאספקת מים ורזרבות דלק.
  4. הוצאת ההיערכות הגבוהה ביותר ביתה בבניית מיכל מים רזרבי בעלות של 5,000 לירות ארץ-ישראליות.

מעניין לשים לב שבסעיפי העלות יש אחרי הנקודה העשרונית 3 אפסים (ולא 2 כמו היום) שכן הלירה הארץ ישראלית נחלקה ל-1,000 מיל.