הסכם הר הצופים – מרכז ההסברה של מפא"י 1958

במלחמת העצמאות נותק הר הצופים מהרצף הטריטוריאלי שבשליטת מדינת ישראל והפך למובלעת.

ב-7 ביולי 1948, יום לפני סיום ההפוגה הראשונה בקרבות, נכנס לתוקפו הסכם הר הצופים עליו חתמו המפקדים הצבאיים של ישראל וירדן בתיווך האו"ם.

הסכם זה, אשר הופר על ידי שני הצדדים, היה בתוקפו עד מלחמת ששת-הימים.

בינואר 1958 פרסמה מחלקת ההסברה של מפלגת פועלי ארץ-ישראל (מפא"י) 'דף למסביר' שכלל את נוסח ההסכם ומפת ההסכם כחלק מהמאמץ ההסברתי עם כניסתו של נציג מזכ"ל האו"ם, אורוטיה, לענייני הסכם הר הצופים.

שרות למסביר                                                                  מדיניות חוץ ובטחון
חומר רקע                                                                                ירדן

           

הסכם הר-הצופים

 

עם מיניו של מר פרנציסקו אורוטיה, מקולומביה, כנציגו האישי של המזכיר הכלל של האו"ם לעניני הר-הצופים, אנו נותנים בזה את הנוסח המלא של ההסכם בצרוף מפת האזור.

 

ההסכם שהושג בין המפקדים הצבאיים הערביים והיהודיים באזור ירושלים לפרוז הר-הצופים

החל מיום רביעי, ה-7 ביולי, 1948

 

            בזאת הוסכם במשותף כי:

  1. האזור כמסומן במפה המצורפת יהיה נתון להגנת או"מ עד שתיפסקנה פעולות האיבה או יושג הסכם חדש. הוא יכלול את האזורים המצויינים בשם בית-חולים הדסה, האוניברסיטה העברית, אוגוסטה-ויקטוריה והכפר הערבי עיסאוויה. האו"מ מסכים להיות צד חותם למסמך זה בהיותו מיוצג על ידי המשקיף הבכיר באזור ירושלים ויו"ר ועדת ההפוגה. הוא לכן מקבל על עצמו את האחריות לבטחון אזור זה כמתואר בזה.
  2. יהיה שטח הפקר שישתרע כ-200 יארד לאורך הכביש הראשי בין אוגוסטה-ויקטוריה ובנייני האוניברסיטה העברית, עם נקודות-בקורת מתאימות שתוקמנה בכל קצה. נקודות-בקורת אחרות תוקמנה על תחום האזור הנמצא בהדנה, וכל הצדדים מסכימים שגישה מבוקשת על ידם תהיה לאורך הכביש הראשי דרך נקודות-הבקורת של או"מ כפי שתוקמנה על ידי המפקד מטעם האו"מ. כל נסיונות אחרים לכניסה יהיו חדירה בלתי חוקית ויתיחסו אליהם בהתאם לכך.
  3. משטרה אזרחית מזויינת ערבית ויהודית תוצב בתפקיד, כל אחת בשטחה, תחת המפקד מטעם האו"מ. דגל האו"מ יתנופף על הבניינים הראשיים. כל אנשי הצבא של שני הצדדים יוצאו ביום זה, יחד עם ציודם ואוה אספקה שלא תידרש על ידי המפקד מטעם האו"מ.
  4. האו"מ יסדר ששני הצדדים יקבלו אספקה נאותה של מזון ומים. החלפת סגל עובדים הכרחיים השוכנים על הר הצופים תוסדר על ידי המפקד מטעם האו"מ. בקוריהם של אנשים שקבלו אשור מתאים יסודרו גם הם על ידי המפקד מטעם האו"מ בהתייעצות על כל צד לגבי שטחו. האו"מ מתחייב להגביל את אוכלוסית הר הצופים לאותם אנשים הדרושים לפעותו, בתוספת האוכלוסיה הנוכחית של הכפר עיסאוויה. שום הוספות לא תיעשנה לאוכלוסית הכפר אלא בהסכמת שני הצדדים. הרשימה הראשונה של סגל משטרה אזרחית בחלק היהודי לא תעלה על סף הכל של 85. סגל העובדים האזרחי הנספח אליה לא יעלה על סך הכל של 33. האוכלוסיה הערבית האזרחית של אוגוסטה-ויקטוריה לא תעלה על סך הכל של 40.
  5. מוסכם בזאת על ידי שני הצדדים שאין להשתמש באזור כבסיס לפעולות צבאיות, וכן אין להתקיפו או לחדור לתוכו באופן בלתי חוקי.
  6. במקרה שהלגיון הערבי יפנה את האזור, יש להודיע על כך בכתב למפקד מטעם האו"מ בהקדם מספיק, כדי שיוכלו להעשות סדורים משביעי-רצון להחליף פרוטוקול זה בהסכם אחר.

 

חתומים:       לש                                המפקד הצבאי הערבי.

                  ד. שאלתיאל                     המפקד הצבאי היהודי, בשם הממשלה הזמנית, מדינת ישראל.

                  ז'אן ניווינהויז                    יו"ר ועד ההפוגה, או"מ.

מפת האזור המפורז

 

                                    המפה

 

מס. 031

ינואר, 1958                                                                                                                                 מרכז מפלגת פועלי א"י

                                                                                                                                                המחלקה להסברה