הועדה לעזרת משפחות העצורים העבריים

הקושי העצום עבור משפחות לוחמי מחתרות האצ"ל והלח"י היה נדבך מרכזי בפעילות המחתרות.

המכתב הבא אינו נושא תאריך או את שם הנמען (אשר נחתכו ממנו) ואולם לפי תוכנו ניתן למקמו בתקופה שבין אוקטובר 1944 ועד אוקטובר 1947 (השנים בהן מחנה המעצר סמבל שליד בירת אריתריאה היה פעיל ועד להפסקת פעילות הוועדה בהתאם להסכמות שהושגו גם הנהגת היישוב).

כ א ן.

א.נ.,

            בימים חמורים אלו, מחובתנו לזכור כי מאות מבני הישוב העברי מתענים במעצר במחנות הסדר בארץ ומחוצה לה, מזה שנים מספר.

            מאות משפחות – נשים, ילדים רכים, והורים – זקנים נשארו ללא כל אמצעי קיום לאחר מעצר מפרנסיהן היחידי.

            הועדה לעזרת משפחות העצורים העבריים נושאת בעול הכבד של הגשת עזרה למשפות הזקוקות – ע"י הקצבות חדשיות, עזרה רפואית, חנוך הילדים ועוד ועוד. נוסף על כך פועלת הועדה להקלת סבלם של העצורים עצמם – ע"י משלוחי מזונות למחנות בארץ וסכומי כסף מספיקים למחנה ההסגר באריתריאה.

            עד היום אין אף מוסד אחר בישוב אשר יטפל בהגשת העזרה למשפחות אלו, כל הטיפולים של מוסדות הישוב והם אף הודו על כך בעתונות, מצטמצמים אך ורק לאספקת מזונות בלבד לחלק מעצורי המחנות בארץ, אבל לא למשפחות הזקוקות.

            תקציב הועדה הולך וגדל מדי חודש בחודש והוא מגיע כיום ל - 3000 לא"י לחודש לערך.

            הננו פונים לכב' בבקשה חמה, להרים את תרומתו המתאימה למען צורך קדוש זה. תהיה תרומתו זו משום עדוד אחים ומילוי חובה אנושים ולאומית כלפי אלה, שהחופש נשלל מהם, אבל לפחות מחסור בל תדענה המשפחות.

בכבוד רב,

ובברכת הגאולה השלמה

(הועדה לעזרת משפחות העצורים העבריים)

מעניין לדעת

באוקטובר 1947 הגיעו הגופים השונים שפעלו למען האסירם היהודיים להסכמה ושיתוף פעולה תחת ארגון "לאסירינו".

את הפרסום על כך ניתן לראות באגרת דובר ההגנה מאוקטובר 1947.