האם ברכת רם היא מקור הירדן?

אתר ארץ ישראל, EretzIsrael.co.il, אוסף גמליאל, מפות עתיקים, ספרים עתיקים, מפה עתיקה,

לאורך ההיסטוריה התקבעה ה"עובדה" שברכת רם (ה"פיילה") היא מקורות הירדן. מדוע? ראו כאן