דפוס בלט – Letterpress Printing

דפוס הבלט (הידוע גם כדפוס הסדר) הינו טכניקת דפוס שנועדה לפשט ולתעש את תהליך הדפוס על ידי יצירת אותיות (וסימני פיסוק) ממתכת וסידורם, אות אות, על גבי משטח הדפוס כך שניתן לסדר מחדש את האותיות בהתאם לצורך וליצור את הטקסט הנדרש.
טכניקת הדפוס, כשמה, היתה טכניקת בלט, קרי: האות (בכתב ראי) היו בולטת החוצה ולאחר סידור האותיות על גבי המשטח היו נמרחות בצבע, הנייר היה מוצב עליהן ונלחץ באמצעות מכבש הדפוס.

בדרך זו ניתן היה להדפיס כמות גדולה של עמודים מאותו הסידור לפני פירוק הבלוק חזרה לאותיותיו וסידורו מחדש לקראת העמוד הבא.

הראשון להמציא שיטה זו באירופה היה יוהאן גוטנברג בשנת 1436 לערך. גוטנברג שכלל את שיטות הדפוס שהיו עד אותה תקופה בשני מישורים עיקריים: הפרדת האותיות והסימנים כך שניתן היה לסדר כל טקסט במהירות וביעילות ובמציאת סגסוגת המתכת המתאימה ליצירת תבניות חזקות וברורות.

עד אותה תקופה ספרים היו מועתקים ביד - תהליך שהיה עורך זמן רב, היה יקר ולא היה חף מטעויות, ומשכך לא ניתן היה להפיץ ספר בכמות עותקים גדולה.

מהפכת דפוס הבלט למעשה איפשרה תיעוש של תהליך הדפוס והנגשת הידע (ספרים, כתבי עת, עיתונים, אפמרה וכד') בתפוצה רחבה - הולכת וגדלה.