"דבר-הגרעין" – גרעין "המכבי הצעיר" בקבוצר שילר – 1944

במכתב מרגש ורווי אידאולוגיה שיתפו חברי הגרעין הראשון של "המכבי הצעיר" בקורותיהם מאז עלו לראשונה לנוה-איתן ולאחר שהגיעו לקבוצת שילר.

הסתדרות מכבי ארץ-ישראל

המפקדה הארצית של המכבי הצעיר

========================

תל-אביב, כא' טבת תש"ד

1.7.1944

לכבוד

מפקדת מכבי הצעיר

לידי הח' דוד הורוביץ

הרצליה מחלקה להתישבות

ח.נ.,

הננו להעביר לכם בזה את: דבר – הגרעין

     מאז יציאתנו לגרעין נוה-איתן בחול המועד סכות תש"ג, תאריך אשר עליו החלט בפגישה בחדרה, נמשך תהליך התפתחותנו. אמנם קצב ההתפתחות היה אטי אולם טבעי, עברנו משברים. מכשולים, רגעי יאוש ואכזבה – ויכלנו להם, דבר זה מוכיח בעליל, כי ראויים אנו להיות גרעין ראשון של תנועתנו למרות היותנו עסוקים מאד בחיים הפנימיים, בהתגבשות חברתית והסתגלות לחיי חלוץ – לא שכחנו אף פעם שהננו חניכי תנועה המקוה לראות בנו את מפעלה הראשון. מהרגע הראשון ועד עתה היו קשרינו עם התנועה אמיצים, אמני מפני חבלי ההסתגלות הקשים לא התקשרנו עם כל הגדודים והסניפים, רכזנו את פעלתנו רק בין החברים אשר היו קרובים לנו – ובפעלה ארצית. כך עברנו את כל הסניפים בשנה החולפת. שוחחנו עם המדריכים על בעיותיהם, ומעל דפי מכתבים, נסינו להקל עליהם את עבודתם בעזרנו להם בניסיוננו. ארגנו במשך השנה החולפת את פגישת הגרעין בראשון לציון ואת מועצת התנועה בפתח תקוה, אשר בה החלט על חובת שנת שרות לכל בוגריה.

     את שנת הכשרתנו הראשונה עברנו בנוה-איתן אשר בעמק בית-שאן, האקלים הקשה והמשק הצעיר הכשירונו וחסנונו לתפקיד המוטל עלינו. במשק בעבודה הקשה ובלילות השמירה הגשומים והאפלים הובררו לנו ביתר בהירות תפקידי הנער הארץ ישראלי והקשיים הכרוכים בהם.

     מנוה איתן עברנו לגן-שלמה שעל יד רחובות לשנת הכשרתנו השניה. אמנם עזבונו כמה חברים מסבת מחלה ועזרת הורים, אך יחד עם זה נצטרף אלינו מחזור תש"ג וכיום הננו מונים חמשה עשר חבר, ועומדים להצרף אלינו במשך שנה זו עוד כמה חברים.

     ברורים לנו למדי המכשולים והקשיים הזרועים על דרכנו. אך ברצון ובהכרה החלטנו לעזבה כל וללכת סדרך זו עד הסוף. אולם הננו רק החלוצים הסוללים. תפקידנו הוא לסל את המסילה ולהניח את היסוד ויחד עמכם להגשים את החזון וליצר את המפעל.

     חברים! הננו מחכים לכם, ואנו תקוה שבבוא העת ידע כל חבר את חובתו ויגשימה.

      מכתב זה צריך לשמש צעד ראשון לקשר אמיץ בינינו וביניכם. הקשר יתבטא בחליפת מכתבים הדדים, בפגישות וכו'. אנו מתכוונים לפגישת בוגרי התנועה והיוצאים בשנה הבאה – בט"ו בשבת אצלנו בקבוצת שילר. כמו כן אנו עומדים להוציא עתון לתנועה.

     בפעולה החילונו והמשכו תלוי בכם.

בברכת חברים

חזק ואמץ

"הגרעין"

קבוצת שילר יח' טבת תש"ד.

      נבקשכם בזה להעביר את דבר הגרעין בקרב כל חברי סניפכם ובפרט בשכבה הבינונית והמתבגרת, וכן נבקשכם לאשר את קבלת חוזר זה.

בברכת המכבי

חזק ואמץ

מעניין לדעת

הסתדרות "מכבי הצעיר" הוקמה בשנת 1933 כתנועת הנוער של הסתדרות מכבי העולמית.

כעיקרון שאפה התנועה להיות ארגון לא-מפלגתי אולם היתה בעלת זיקה להסתדרות הציונים הכלליים.