- EretzIsrael.co.il - https://eretzisrael.co.il -

ביתו של פונטיוס פילטוס 1830

אתר ארץ ישראל, EretzIsrael.co.il, אוסף גמליאל, מפות עתיקות, מפה עתיקה, ירושלים

איור אזור ביתו המשואר של פונטיוס פילטוס משנת 1830.

פונטיוס פילטוס היה הנציב הרומי בזמנו של ישו ומי שהעמידו, לפי הברית החדשה, למשפט בו נגזר מותו בצליבה.

מעניין לדעת

הפניה נוספת למיקומו של ביתו של פונטיוס פילאטוס ניתן למצוא גם במפה זו של סבסטיאן מינסטר משנת 1560 (בצד ימין).