ארץ ישראל

 

 

אתר ' ארץ ישראל ' מוקדש, בעיקרו, לגיאוגרפיה ההיסטורית של ארץ ישראל. העניין הרב בארץ ישראל לאורך הדורות, בעיקר כארץ הקודש, הוביל לעיסוק רב בה לאורך כל התקופה כאשר האתר עוסק בעיקר בפריטים וידע מתקופת הדפוס (המאות ה-15 עד ה-19). 

 

הלכה למעשה שואף האתר לעסוק בשלוש מטרות עיקריות: הנגשת המידע, איסוף וקיבוץ המידע מהגולשים ושימור הידע והתרבות באופן ציבורי ופומבי.
 

 

 

 

 

לקריאה נוספת

יש לך רגע...?

בבנייה

האתר עדיין תחת בניה ואני מקווה לעדכן ולהעלות את התכנים בקרוב . . .

טען ערך אחר